Privacyverklaring

Inleiding

Hier vind je de privacyverklaring van Usportfor. Hierin wordt omschreven hoe Usportfor met jouw persoonlijke gegevens omgaat.

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waarom Usportfor gegevens opslaat waar jouw gegevens opgeslagen liggen. Daarnaast vind je in deze privacyverklaring ook jouw rechten en hoe je daar gebruik van kunt maken. Usportfor kan haar werkwijze en deze privacyverklaring wijzigen als dat nodig is. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Usportfor

Usportfor is een bedrijf voor sporters door sporters. Onze missie is om de 99% van de sporters dezelfde zichtbaarheid te geven als de 1% topsporters. Hierdoor kunnen jonge sporters beelden van hun prestaties verzamelen, delen en een eigen sportportfolio opbouwen.

De automatische cameraman van Usportfor volgt het spel op het veld of in de zaal. Het is aan de club om de camera aan te zetten en de wedstrijd of training alleen voor eigen gebruik op te nemen (Private Modus) of de beelden live uit te zenden (Public modus). Uitzenden gebeurt bijvoorbeeld op het Usportfor platform, met de website plug-in op de website van de club en in de App. De beelden zijn eigendom van de club en de club heeft Usportfor het gebruiksrecht gegeven.

Alle beelden worden verzameld op de computers van Usportfor. Het is daarom goed dat jij weet wat met de beelden gedaan wordt. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Usportfor, neem dan gerust contact op:
privacy@usportfor.com | 010 74 10 073
Willebrordesstraat 12 | 3037 TR | Rotterdam
KVK 72340738

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen ‘persoonsgegevens’ verzameld door USPORTFOR:

  • Camerabeelden

Usportfor heeft de automatische cameraman ontwikkeld voor het filmen van sportwedstrijden. De camera is gericht op het speelveld De automatische cameraman is een computerprogramma dat softwarematig het spel volgt vanaf dat vaste punt. Er worden geen beelden van buiten het speelveld opgenomen. De club zal jou informeren over de aanwezigheid van camera’s door middel van informatieborden bij de toegang tot het complex.

De grondslag voor het opnemen en uitzenden van de wedstrijden in public modus wordt voor USPORTFOR gevormd door een eigen gerechtvaardigd belang (art 6.1.f AVG). De doeleinden van de verwerkingen zijn journalistiek. Volgens de wet is USPORTFOR, als degene die beslist over de doeleinden en de inzet van deze activiteit, de verantwoordelijke voor deze verwerkingen.

In de private modus kan een aangesloten sportvereniging eveneens gebruik maken van de grondslag gerechtvaardigd belang of ervoor kiezen om toestemming te vragen. Aangezien de club degene is die hier beslist over de doeleinden en de inzet, is de club voor de wet de verantwoordelijke voor de verwerkingen in private modus, USPORTFOR is dan een verwerker. Wel dient de club hierbij onderscheid te maken tussen personen in de leeftijdsklasse onder de 16 jaar en 16 jaar en ouder (Zie ook onder het kopje ‘beveiliging’)

  • Het versturen van informatie

USPORTFOR kan je informatie sturen. Deze informatie is enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van USPORTFOR. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

  • Contact opnemen

Als jij contact opneemt met Usportfor via de website, vragen wij je de benodigde gegevens in te vullen zodat wij je vraag kunnen beantwoorden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving. Deze gegevens bewaren wij, zodat wij in de toekomst weten wat je vraag was. Op deze manier hoef jij niet je hele verhaal nogmaals vertellen.

  • Cookies

Op de website en met de app van USPORTFOR verzamelen wij jouw gegevens om de website en dienstverlening te verbeteren. Dit gebeurt door cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op je apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we jouw toestemming nodig. Via de cookieverklaring op onze website kun je zien welke cookies we verwerken en kun je jouw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken. Statistische cookies helpt Usportfor te begrijpen op welke manier bezoekers onze website en app gebruiken, hiervoor worden gegevens anoniem verzameld en gerapporteerd. Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Het doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker.

Ontvangers en Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor een bepaalde periode bewaard door USPORTFOR, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij sprake is van een wettelijke regeling, incident (bijvoorbeeld een vechtpartij), verzoek, bezwaar of klacht. In die gevallen wordt de betreffende beeldinformatie bewaard zolang dat nodig is voor de afwikkeling daarvan. Direct daarna wordt de beeldinformatie alsnog verwijderd.

  • TNO

TNO is een onafhankelijk kennisinstituut dat als missie heeft mensen en kennis te verbinden om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. TNO ondersteunt Usportfor bij de ontwikkeling van de software van het camerasysteem.

  • Opnamen in Private Modus

In Private modus opgenomen beelden zijn alleen beschikbaar voor geautoriseerde gebruikers van de club. Deze beelden worden door Usportfor na 10 dagen van haar servers verwijderd. In incidentele gevallen kan deze termijn verlengd worden.

  • Opnamen in Public Modus

In Public modus opgenomen beelden zijn direct online beschikbaar en kunnen door geautoriseerde gebruikers van de club worden gedownload vanaf het Usportfor platform. Deze beelden worden 5 jaar opgeslagen.

  • Nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar privacy@USPORTFOR.nl.

  • Contact opnemen

De e-mail van USPORTFOR wordt gehost bij Netbulae. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Netbulae in Nederland en/of ons CRM systeem.

  • Servers

De servers waar Usportfor gebruik van maakt voor email, website en het opslaan van beelden staan in Nederland.

  • Services van derden

Je kunt mogelijk inloggen bij USPORTFOR met accounts van derden, zoals Facebook. Als je inlogt via een account van een andere partij, kunnen we informatie over je ontvangen, waaronder je profielgegevens van derden of je gebruik van het account van derden.

  • Analytics

De gegevens die op de website en app verzameld worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Beveiliging

USPORTFOR maakt gebruik van fysieke, organisatorische en technische beveiligingen die bedoeld zijn om de integriteit en veiligheid van jouw persoonlijke gegevens te bewaken. De automatische cameraman bestaat uit een camera system, een Real-time Image Analyser (RIA) en een aparte router. Via deze router komen de beelden op de Usportfor servers. Indien de club de beelden in public modus heeft opgenomen, dan zijn de beelden direct online beschikbaar. Indien de club de beelden in private modus opneemt kunnen de beelden alleen gedownload worden door geauthoriseerde gebruikers bij de club.

Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door USPORTFOR of door eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn passend technisch en organisatorisch beveiligd. Periodiek wordt geëvalueerd of de getroffen beveiligingsmaatregelen nog voldoende zijn.

De bescherming van de privacy van jonge kinderen is voor USPORTFOR bijzonder belangrijk. Daarom verzamelt of onderhoudt Usportfor niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van personen jonger dan 16 jaar. Als Usportfor leert dat persoonlijk identificeerbare informatie van personen jonger dan 16 jaar is verzameld op of via de Usportfor-service, zal Usportfor de juiste stappen nemen om deze informatie te verwijderen. Als u de ouder of wettelijke voogd bent van een kind jonger dan 16, dat, ongewenst, is uitgegroeid tot een Usportfor-lid, neem dan contact op met Usportfor op privacy@Usportfor.com om de account van dat kind te beëindigen en de informatie te verwijderen.

Jouw rechten

  • Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met de betreffende sportclub. Een verzoek tot inzage kan worden afgewezen wanneer je verzoek tot inzage ongespecificeerd is, of als je met dit verzoek kennelijk misbruik van recht maakt. In geval van een incident, kan een inzageverzoek worden geweigerd als dat noodzakelijk is in het belang van de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten.

  • Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door de club of door Usportfor.

  • Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Usportfor opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij zal Usportfor al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

  • Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Usportfor vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens. Een verzoek tot inzage kan worden afgewezen wanneer je verzoek tot vergetelheid ongespecificeerd is, of als je met dit verzoek kennelijk misbruik van recht maakt. In geval van een incident, kan een verzoek tot vergetelheid (tijdelijk) worden geweigerd als dat noodzakelijk is in het belang van de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten.

  • Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Usportfor niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

  • Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Usportfor jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.
Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@Usportfor.com onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Plichten

Usportfor verwerkt, naast haar journalistieke activiteiten, ook persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang: een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Usportfor.
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de benodigde gegevens voor het aanbieden van onze diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om je informatie te kunnen sturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Usportfor de betreffende dienst wellicht niet aanbieden.
Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Usportfor met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.
Usportfor behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Usportfor dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Usportfor te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.
privacy@usportfor.com | 010 74 10 073
Willebrordesstraat 12 | 3037 TR | Rotterdam
KVK 72340738

Rotterdam, April 2021

Contactgegevens

Email: info@usportfor.com

Telefoon Kantoor: 010 - 741 00 73

Support: 085 – 022 08 22

Adres: Willebrordusstraat 12, 3037 TR, Rotterdam

US4TV

Copyright Usportfor 2020

Privacyverklaring

Usportfor Instagram  Usportfor Facebook  Usportfor Twitter  Usportfor LinkedIn

Download de Usportfor App